Huisartsenpraktijk De Singel is wegens vakantie van Maandag 22 juli tot en met Vrijdag 2 augustus GESLOTEN. Waarneming uitsluitend voor spoedgevallen door Wijkpraktijk Huisartsen Crooswijk.

Maandag 5 augustus is de praktijk weer geopend.

Herhaalrecepten kunt u inspreken op de herhaalreceptenlijn. Deze receptenlijn blijft tijdens de vakantie in gebruik.

LET OP: De praktijkondersteuners zijn WEL aanwezig en draaien spreekuur. Heeft u een afspraak met de praktijkondersteuner; dan kunt u zich aanmelden bij de aanmeldzuil in de wachtkamer van de huisartsenpraktijk.


General Practice De Singel will be CLOSED from Monday, July 22nd to Friday, August 2nd, due to holidays.

Emergency coverage will be provided by Wijkpraktijk Huisartsen Crooswijk.

The practice will reopen on Monday, August 5th.

You can leave a message on the repeat prescription line to request repeat prescriptions. This line will remain in operation during the holiday period.

PLEASE NOTE: Practice nurses WILL be present and will be holding consultations. If you have an appointment with a practice nurse, please report to the registration terminal in the waiting room of the general practice.

Contact
  • 010-4125312
    (extra nummer voor zorgverleners beschikbaar, vraag het ons)
  • 010-4125312 kies 1

Identificatiedocument/ Identificationdocument (WID)

Heeft u een vraag gekregen om uw ID aan te leveren? Klik hieronder!

Have you been asked to provide us with your ID? Click below!

Link naar formulier


De praktijk is met ingang van 1 juli 2024 gesloten voor nieuwe inschrijvingen

De praktijk is in het afgelopen jaar flink gegroeid, we zitten nu aan de maximale capaciteit. Vanwege het natuurlijke verloop verwachten we dat we over een half jaar weer open kunnen gaan voor nieuwe patiënten. Voor inschrijving kunt u mogelijk wel terecht bij onze collega's in ons centrum: Wijkpraktijk Huisartsen Crooswijk Kijk op hun website voor de voorwaarden.

The practice is closed for new registrations as of July 1, 2024.

The practice has grown significantly over the past year, and we have now reached maximum capacity. Due to natural turnover, we expect to be able to reopen for new patients in six months. Registration may be possible with our colleagues at: Wijkpraktijk Huisartsen Crooswijk Check the conditons on their website.


Apotheek nodig? / In need of a pharmacy

In ons nieuwe Medisch Centrum Nieuw Kralingen Crooswijk is ook een apotheek gevestigd waarmee we goed samenwerken. Ze hebben nog plaats voor nieuwe inschrijvingen: 

Online inschrijven

Our new Medical Center Nieuw Kralingen Crooswijk also houses a pharmacy with which we have a good working relationship. They still have room for new registrations:

Registration online

dd

Contact
  • 010-4125312
    (extra nummer voor zorgverleners beschikbaar, vraag het ons)
  • 010-4125312 kies 1