Klachtenwijzer

Deze pagina is specifiek bedoeld voor iemand met een bijzondere vorm van OCD. De informatie is alleen bedoeld voor deze patiënt en zeker niet van toepassing op andere mensen met vergelijkbare symptomen!

Neurologische uitval

Deze variant kent een veelheid aan neurologische symptomen die vaak alweer alweer spontaan zijn verminderd op het moment waarop de huisarts, de ambulance, de SEH of de huisartsenpost wordt gebeld. 

 • een scheef gezicht (mond of ogen)
 • mondhoek die niet helemaal meegaat
 • verminderd gevoel in één lichaamshelft
 • verminderde kracht in een willekeurig lichaamsdeel
 • mogelijk niet zo goed scherp kunnen zien
 • slechter horen

In de meeste gevallen gaat het om een vermoeden van het hebben van deze klachten, de klachten zijn dan als het ware - misschien - aanwezig, maar u weet het niet helemaal zeker.

"ik heb het gevoel dat mijn mond scheef staat"
"mijn rechter been trekt een beetje, alsof ik hem niet goed kan optillen"

Klachten van het hoofd/beschadiging

Naast de klachten die onder neurologische uitval al zijn benoemd zijn deze klachten subtiel anders. Bij deze klachten is er een fixatie met de gedachte dat er iets kapot is gegaan in het hoofd. Voorbeelden hiervan:

 • heel hard hebben nagedacht of geperst, waardoor er iets in de hersenen kapot is gegaan
 • stroom in het hoofd, of steken, of trillen met daarbij de angst dat dat komt door een beschadiging/ziekte in de hersenen
 • het horen van een 'knapje' of gekraak, waarbij de gedachte is dat er iets net kapot is gegaan
 • een mogelijk ongeval: "ik ben geraakt door de spiegel van een busje", hoofd stoten
 • kaak uit de kom door mond te ver open doen, door het verkeerd dragen van een bitje
 • er zijn hete oliedruppels op het hoofd gekomen, waarbij de gedachte ontstaat dat de hitte hiervan de hersenen kan beschadigen

Bij deze klachten hoeft er opvallend genoeg geen fysiek kenmerk te zijn van beschadiging, en wordt de aanwezigheid uitgesproken als een mogelijke aanwezigheid waar onderzoek naar moet worden gedaan.

Vergiftiging of anderszins zelf aangedane beschadiging

Deze klachten voelen voor degene aan wie ze worden gemeld heel raar aan. Het vermoeden uitspreken dat je vergif, bleekwater, wasmiddel of een andere chemische substantie hebt ingenomen, of dat iemand zich heeft gesneden aan glas of aan een mes kan heel beveemdend zijn als bij de vraag of het echt is gebeurd er geantwoord wordt met "ik denk het wel". Het is of gebeurd of niet, de twijfel maakt duidelijk dat het hier gaat om een intrusieve gedachte. Het is namelijk niet echt gebeurd, maar het feit dat het had kunnen gebeuren triggert hier een existentiële angst.

Klachten van het bewustzijn

Deze categorie is een heel hoofdstuk op zichzelf. Op diverse momenten ontstaat er een gevoel van (dreigend) controleverlies, en dat leidt tot de angst dat het bewustzijn veroren gaat. Symptomen bestaan uit:

 • het gevoel weg te vallen (wat dat ook mag betekenen)
 • dreigend flauwvallen
 • het gevoel hebben flauw te zijn gevallen
 • verminderd geheugen, verminderd denkvermogen
 • geen controle meer hebben over lichaam en geest

Deze symptomen zijn voor veel anderen alleen maar de trigger om zich te realiseren dat ze moe zijn, dat ze misschien in slaap zijn gevallen, dat ze rustig aan moeten doen en op tijd naar bed moeten gaan. Bedenk hierbij dat indien het lukt om iemand daarover te raadplegen, de beperking blijkbaar heel gering is en valt onder de noemer: "onschuldig".

Diverse overige klachten

Hoofdpijn, de ervaring van stress, hartkloppingen en pijn op de borst. Niet helder kunnen denken, een probleem hebben met slikken of kauwen, moeheid, angst en bijvoorbeeld een soort opvlieger zijn ook symptomen die regelmatig gehoord worden.

Instructie

 1. Schrijf de klachten zo goed en zo kwaad als het gaat op
 2. Lees de klachten die u momenteel ervaart hardop voor aan u zelf
 3. Lees dan bovengenoemde klachten heel goed door
 4. Noteer bij uw klachten in welke categorie ze passen (bedenk daarbij goed dat bovengenoemde klachten in steeds andere varianten kunnen voorkomen)
 5. Maak een overzicht waarbij u per dag kunt invullen welke klachten er zijn en in welke categorie ze horen

De klachten die op deze pagina zijn beschreven zijn niet het gevolg van een acute ziekte. Ze worden veroorzaakt door angst en paniek. Mogelijk is er ook een verhoogde gevoeligheid voor sommige klachten door de bijwerkingen van medicatie. Met name de medicatie van de psychiater kan dat soort effecten hebben.

Bel of bezoek niet vaker dan 1 keer per dag een zorgverlener! 2e, 3e en verdere keren zullen geen betere gevolgen kennen. Er dreigt dan een algeheel contactverbod.

Alleen als u niet vaker dan 1 keer per dag een zorgverlener heeft gebeld of bezocht, mag u 1 keer per week op spreekuur komen, waar u uw overzicht aan klachten van de hele voorafgaande week kunt laten zien.

De afspraak gaat in op ... en duurt 4 weken. Daarna zal dit plan van aanpak worden geëvalueerd.


Contact
 • 010-4125312
  (extra nummer voor zorgverleners beschikbaar, vraag het ons)
 • 010-4125312 kies 1