Inschrijven nieuwe patient

Wij zijn alleen open voor inschrijvingen van nieuwe bewoners binnen ons werkgebied. Woont u in postcodegebied 3031, 3034, 3036 of 3061, èn heeft u nog geen huisarts in de buurt, dan bent u welkom in onze praktijk. U kunt zich inschrijven via ons inschrijfformulier. Een inschrijving kan tot een week duren, ook afhankelijk van hoe lang het duurt voordat uw huisarts het dossier naar ons opstuurt. Informeer uw huidige huisarts dat u bezig bent met overstappen, zodat ze het dossier snel doorsturen als wij u inschrijven.

Inschrijven is eenvoudig. Met onderstaand formulier kunt u zich aanmelden. Alle benodigde informatie wordt u toegezonden.  

Let op: In de bijlage kunt u een kopie van ID, paspoort of rijbewijs toevoegen van iedereen die zich wil inschrijven. Met de app KopieID kunt u veilige foto's maken van uw identiteitsbewijs. Zonder uw identiteitsbewijs kunnen we uw inschrijving niet volledig afronden. Blokkeer niet uw documentnummer en BSN, die hebben wij nodig voor registratie.


Logo KopieID van de Rijksoverheid

NB: Voor patiënten die in een (voormalig) verzorgingshuis of een bijzondere woonvorm met zorg wonen gelden aparte afspraken, informeer hiernaar bij de assistente.


We are only open for registrations from new residents within our service area. If you reside in postal code areas 3031, 3034, 3036, or 3061, and you do not yet have a nearby general practitioner (GP), you are welcome to join our practice. You can register using our registration form. The registration process may take up to a week, depending on how long it takes for your current GP to send your medical records to us. Please inform your current GP that you are in the process of switching so that they can promptly transfer your medical records when we register you.

Registering is easy. You can sign up using the form below. All necessary information will be provided to you.

Please note: In the attachment, you can include a copy of an ID, passport, or driver's license for everyone who wishes to register. You can use the KopieID app to securely take photos of your identification. Without your identification, we cannot complete your registration fully. Do not block your document number and Citizen Service Number (BSN); we need them for registration.

Logo KopieID from the Rijksoverheid

NB: When you are living in a (former) nursing home we would like you to ask our assistants about the possibility of registration.

 

Uw gegevens / Your details
Dit formulier wordt beveiligd verstuurd / This form is sent securely

Personen die u wilt inschrijven / Persons you want to register

Persoon 1 / person 1

Algemeen