Huisartsenpraktijk De Singel is wegens vakantie van Maandag 22 juli tot en met Vrijdag 2 augustus GESLOTEN. Waarneming uitsluitend voor spoedgevallen door Wijkpraktijk Huisartsen Crooswijk.

Maandag 5 augustus is de praktijk weer geopend.

Herhaalrecepten kunt u inspreken op de herhaalreceptenlijn. Deze receptenlijn blijft tijdens de vakantie in gebruik.

LET OP: De praktijkondersteuners zijn WEL aanwezig en draaien spreekuur. Heeft u een afspraak met de praktijkondersteuner; dan kunt u zich aanmelden bij de aanmeldzuil in de wachtkamer van de huisartsenpraktijk.


General Practice De Singel will be CLOSED from Monday, July 22nd to Friday, August 2nd, due to holidays.

Emergency coverage will be provided by Wijkpraktijk Huisartsen Crooswijk.

The practice will reopen on Monday, August 5th.

You can leave a message on the repeat prescription line to request repeat prescriptions. This line will remain in operation during the holiday period.

PLEASE NOTE: Practice nurses WILL be present and will be holding consultations. If you have an appointment with a practice nurse, please report to the registration terminal in the waiting room of the general practice.

Identificatie/Identification

Zorgverleners zijn verplicht om de identiteit van hun patiënten te controleren en dat vast te leggen. Vooral bij patiënten die al langer ingeschreven zijn, is dat nooit gebeurd. We proberen dat nu voor elkaar te krijgen. 

Let op: In de bijlage kunt u een kopie van ID, paspoort of rijbewijs toevoegen van iedereen die zich wil inschrijven. Met de app KopieID kunt u veilige foto's maken van uw identiteitsbewijs. Blokkeer niet uw documentnummer en BSN, die hebben wij nodig voor registratie.


Logo KopieID van de Rijksoverheid


Healthcare providers are required to verify the identity of their patients and document it. In some cases this has not been done for patients especially those who have been registered for a longer period. We are now attempting to rectify this.

Please note: In the attachment, you can include a copy of an ID, passport, or driver's license for everyone who wishes to register. You can use the KopieID app to securely take photos of your identification. Do not block your document number and Citizen Service Number (BSN); we need them for registration.

Logo KopieID from the Rijksoverheid

 


Contact
Dit formulier wordt beveiligd verstuurd / This form is sent securely